Adres strony www: kanał zgłoszeniowy

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to korporacja doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko pojętym wsparciem sektora publicznego i prywatnego w zakresie bezpieczeństwa.
Działamy w granicach całej Polski od 2019 roku spełniając usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi sfery bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi cechami są wiedza i doświadczenie oparte na stałym podnoszeniu umiejętności oraz wieloletniej aktywności

W granicach usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
system sygnalistów, którym zajmujemy się zawodowo od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny szereg zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, które zapewnią poufność godności sygnalisty,
2) przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów w czasie jednego tygodnia od ich otrzymania,
4) wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie przejrzystych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiadających im organów.